Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

THIẾT LẬP CHO iOS

Bước 1 : kết nối iOS qua Mira Screen qua mạng wifi (PSK là mật khẩu)

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

Bước 2, khởi động Safari và nhập vào địa chỉ IP 192. 168. 203. 1 để thiết lập Air

Bước 3, bắt đầu với Airplay

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

THIẾT LẬP CHO MAC
Bước 1: kết nối với mạng MiraScreen qua mạng WiFi

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

Bước 2: truy cập vào trình duyệt Safari và nhập vào địa chỉ IP 192. 168. 203. 1 để thiết lập Air

Bước 3 : bắt đầu với Airplay

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

 

THIẾT LẬP CHO ANDROID: 

Bước 1: kết nối các thiết bị Android vào mạng MiraScreen qua WiFi

Bước 2,  truy cập và nhập vào địa chỉ IP (192. 168. 203. 1) để thiết lập Air

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

Bước 3, bấm nút trên dongle MiraScreen để chuyển sang chế độ Miracast cho các thiết bị Android (hỗ trợ Miracast)

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT NỐI ?
Cắm adapter USB
tới dongle và cắm vào cổng HDMI TV của bạn.

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

Làm thế nào để sử dụng HDMI MiraScreen

VIDEO HƯỚNG DẪN: 

Đăng ký nhận thông tin ưu đãi và khuyến mãi

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối và hủy đăng ký bất cứ lúc nào